Balkenende 

Coenen 

Advocaten

Vreemdelingen- en Asielrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee peilers:

  • het reguliere vreemdelingenrecht
  • het asielrecht

Bij Asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Men spreekt van een regulier vreemdelingenrecht als het gaat om verblijf dat geen betrekking heeft op asiel. Denk bijvoorbeeld aan het verblijf van een student of verblijf in het kader van gezinshereniging, of wanneer u het slachtoffer bent van mensenhandel. De Advocaten van balkenende coenen advocaten kunnen u bijstaan in deze procedures.