Balkenende 

Coenen 

Advocaten

Strafrecht

U bent gedagvaard voor een strafzaak. Als er een dagvaarding op de mat valt, is het even schrikken. Misschien wist u dat het eraan zat te komen, maar het kan ook totaal onverwacht zijn. Hoe dan ook, u hebt een goede strafrechtadvocaat nodig om uw verdediging te voeren. Balkenende Coenen Advocaten kunt u bijstaan in deze procedure.

Ook kan het zijn dat u het slachtoffer bent van een misdrijf. Ook dan kunt u onze bijstand inroepen om u bij te staan in de strafprocedure.