Balkenende 

Coenen 

Advocaten

Cliënttevredenheidsonderzoek

Balkenende Coenen Advocaten streeft ernaar om uw zaak naar een ieders tevredenheid af te handelen. Daarom stellen wij het op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen.

Wij verzoeken u daarom het cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen en aan ons te retourneren. Dit is een enquêteformulier met vragen over de dienstverlening van uw advocaat en over ons kantoor.

Het wordt daarom bijzonder op prijs gesteld dat u dit – zorgvuldig- invult. Zo kunnen wij er achter komen wat u daadwerkelijk vindt van onze dienstverlening en welke punten verbeterd kunnen worden.

Het invullen van het formulier vraagt ongeveer 5 minuten van uw tijd.