Hier komt binnenkort de website van
balkenende coenen advocatenAsielrecht, Vreemdelingenrecht, Strafrecht, Slachtofferhulp, Sociale voorzieningenmr. R. Balkenende mr. S. Coenen
Vondellaan 60
3521 GH  Utrecht

tel: 030-2819743
fax: 030-2819753
info@balkenendecoenen.nlbalkenende coenen advocaten LLP is een Limited Liability Parnership waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Uitsluitend de advocaat met wie een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.